Què he de fer per ser traductor i intèrpret jurat de català

(1 Voto)
Què he de fer per ser traductor i intèrpret jurat de català

Per als que ‘vivim i treballem a Catalunya’ pot ser molt interessant assolir la qualificació d’intèrpret jurat de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat convoca proves per a l’obtenció del nomenament com a intèrpret jurat de català. Les proves en la combinació castellà<>català es convoquen cada any. Les que fan referència a l'anglès, francès, alemany, italià, xinès i àrab es convoquen de forma alterna (per exemple, al 2008, han estat convocades només per als idiomes castellà, alemany, italià, àrba i xinès). El motiu d'aquesta 'contenció' en les convocatòries rau, naturalment, en el fet que el volum de feina i d'usuaris del servei de traducció i interpretació jurada al català és molt reduït respecte del que suposa la traducció i interpretació jurada en castellà. A continuació, us exposem alguns dels trets que ens semblen més importants de les proves corresponents tot dient, d'entrada, que les condicions de presentació i formalitats necessàries estan exposades de forma clara i endreçada a:

Condició per a presentar-se a les proves

Per a que tingueu una idea, la durada de les proves és la següent:

 1. català: 1h.
 2. dret: 0,5 h.
 3. traducció: 5 h.
 4. interpretació: 15 min.

  Les proves de català i de dret són eliminatòries i es realitzen de forma prèvia a les proves de traducció i interpretació jurada. La qualificació d'apte en aquestes proves conserva els seus efectes per un període de tres anys a partir de la data de la publicació de la convocatòria. Acabat aquest termini, l'exempció caduca i la persona interessada ha de realitzar de nou les proves de català i dret.

  Condicions per a l’exempció respecte de la prova de català

  Existeixen requisits per a possibles exempcions d'aquestes dues proves:

  • Tenir el certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent1.
  • Estar en la situació d'exempció provisional (és a dir, haver superat l’examen de català en una convocatòria passada)
  • Haver obtingut una habilitació professional per a la traducció o la interpretació jurada mitjançant la superació de les proves convocades per la Secretaria de Política Lingüística.

  Condicions per a l’exempció respecte de la prova de dret

  • Tenir la llicenciatura en dret.
  • Estar en la situació d'exempció provisional (és a dir, haver superat l’examen de dret en una convocatòria passada)
  • Haver obtingut una habilitació professional per a la traducció o la interpretació jurada mitjançant la superació de les proves convocades per la Secretaria de Política Lingüística.

  Els drets d’examen, pugen a uns 70€ per a cada especialitat (traducció i interpretació jurada).


  [1] Tenen la consideració d'equivalents els que estableix l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004), modificada per l'Ordre VCP/13/2007, de 24 de gener (DOGC núm. 4811, de 31.1.2007) i modificada per l'Ordre VCP/17/2008, de 14 de gener (DOGC núm. 5057, de 28.1.2008). Aquests títols es poden consultar a l'adreça d'Internet http://www.gencat.cat/llengua/certificats

  Qabiria white logo

  Creemos en el incremento de la productividad mediante el uso creativo de la tecnología.

  Últimas noticias

  Contacto

  Qabiria Studio SLNE
  Carrer Lleida, 3 1-2
  08912 Badalona
  (Barcelona)
  ESPAÑA

  +34 675 800 826

  qabiria

  Envíanos un mensaje

  Recibe nuestro boletín

  ¿Quieres leer los artículos y novedades de Qabiria directamente en tu bandeja de entrada?